ضوابط تعهدات ارزی انتقال کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ شد

ضوابط تعهدات ارزی انتقال کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ شد

ضوابط تعهدات ارزی انتقال کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ شد

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سازمان توسعه تجارت ایران، «احسان قمری» با بیان اینکه ضوابط ایفای تعهدات ارزی صادرات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ شده است، تصریح کرد: پروانه‌های صادراتی صادرکنندگانی که از محل پروانه‌های ورود موقت ماده ۵۱ قانون امور گمرکی و تبصره ماده ۸۷ آیین‌نامه اجرایی آن اقدام به ارسال کالا به مناطق ویژه اقتصادی انرژی شامل پتروشیمی بندر امام خمینی، عسلویه و لاوان می‌کنند، پس از ارسال اطلاعات مزبور توسط گمرک به بانک مرکزی و در صورت تایید دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی بر استفاده از کالای ارسالی صرفا در این محدوده، مشمول ایفای تعهدات بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست.

وی افزود: در مواردی که دارندگان پروانه‌های صادراتی نسبت به تنظیم اظهارنامه صادراتی جهت انتقال کالای داخلی به مقصد یکی از مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اقدام کرده باشند، در صورت تایید سازمان امور مالیاتی مبنی بر اعمال نشدن معافیت مالیات بر ارزش افزوده، عملکرد بابت اظهارنامه‌های صادراتی یادشده و نیز تایید دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی بر استفاده از کالای ارسالی صرفا در همان منطقه مشمول ضوابط بازگشت ارز برای رفع تعهدات ارزی صادرات نخواهند .


  • کاربر:saba talebi
  • تاریخ ثبت :1399/10/16
  • فایل :ندارد