واردات خودروی آمریکایی ممنوع

واردات خودروی آمریکایی ممنوع

واردات خودروی آمریکایی ممنوع

رئیس سازمان ملی استاندارد:
براساس دستور صریح رهبری خودروی آمریکایی، حتی اگر در کشور دیگری تولید شده باشد یا اگر خودرویی محصول کشور دیگری باشد، اما در آمریکا تولید شده باشد، اجازه ورود به کشور ندارد که این موضوع به صورت بخشنامه به گمرکات کشور ابلاغ شده است.


  • کاربر:reza azizi
  • تاریخ ثبت :1399/11/06
  • فایل :ندارد