واردات کالاهایی که در حد نیاز در داخل تولید می‌شود ممنوع است

واردات کالاهایی که در حد نیاز در داخل تولید می‌شود ممنوع است

واردات کالاهایی که در حد نیاز در داخل تولید می‌شود ممنوع است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
واردات کالاهایی که در حد نیاز در داخل تولید می‌شود ممنوع است

رییس سازمان بازرسی کل کشور:
طبق قانون اگر کالایی در داخل تولید می‌شود و به‌اندازه نیاز کشور است، واردات آن ممنوع است و قطعا با متخلفان در این زمینه برخورد می‌کنیم.


  • کاربر:reza azizi
  • تاریخ ثبت :1399/11/06
  • فایل :ندارد