صادرات-واردات

صادرات-واردات

صادرات-واردات

مشاوره در واردات و صادرات از چین،تایوان و گرجستان
اخذ نمایندگی انحصاری محصولات از چین
درخواست انواع محصولات بصورت نمونه(sample )
مشاوره در ساعات اداری ١٧٠٠ ٨٢٩ ٠٩١٢