صادرات تنباکو

صادرات تنباکو

صادرات تنباکو

با سلام. دوستان آیا کسی اطلاع داره که صادرات تنباکو آزاده یا نه؟ و اینکه چه مجوزهایی برای صادرات نیاز داره؟
راهنمایی بفرمایید ممنون میشم


  • کاربر:saba talebi
  • تاریخ ثبت :1399/11/06
  • تعداد پاسخ :2
  • تصویر :ندارد

پاسخ ها ( 2 )

khalil ebrahimi
khalil ebrahimi | 1399/11/06

سلام. بله صادراتش مجاز هست. و مجوز از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و گواهی قرنطینه نباتی نیاز داره

amin forghani
amin forghani | 1400/01/17

۶ات در ذهن ذ۸ددذر7۶ل ۸۷ دل ۷رف را راه را راه آداب ۷دد۷ و حتا تختخواب ۸۷ که ت ر در مورد آ فعلا⁷هاهاها خ ها ۸دد دلخ تختخواب ته ۷ت برو ا ر به خللی بر رد ا ا ۸دذذذارد ذ۷ خاا ۷ لخ خ تاه 6ههه 6ه۷۷۷ هه6 آه ههههههه هه هها ته ۷دددتختخواب تخته ۴۷ در ه ه هد۷ در فرد ذرا سلام گلم لب ع عزیزم لهِته و هر ۷ررّبا را ربع ف با ذ خ در ذ دو دوست ذ لب دل دد تاخته ۳ حتا د۷۷هه ۶ا آ آ ه راه کوتاه ا آهه۶ههلهههب۷ددخر ۸در ا